Κατηγορία Α – Δίπλωμα Μηχανής

Προϋποθέσεις

 • Για την κατηγορία ΑΜ πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και χρειάζεται συγκατάθεση γονέα.
 • Για την κατηγορία Α1 πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.
 • Για την κατηγορία Α2 πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας σας.
 • Για την κατηγορία Α (απεριόριστα κυβικά) πρέπει ή να έχετε συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας σας ή να έχετε στην κατοχή σας για 2 χρόνια τουλάχιστον δίπλωμα κατηγορίας Α2.
 • Πρέπει να έχετε την κανονική σας διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν είστε αλλοδαπός θα πρέπει έχετε άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εργασίας για 6 συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή “Σήματα” στο κινητό σας τηλέφωνο και να κάνετε τα τεστ για το δίπλωμα οδήγησης, επιλέγοντας από την λίστα την κατηγορία Μηχανή.

Εκπαίδευση ανά κατηγορία διπλώματος

Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα
(AM Κατηγορία)

 • 14 Πρακτικά (όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 Πρακτικά (Moto)
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι 11kw (max 125 κ.ε.), max 0,1 kw/kg και Τρίκυκλα max 15kw
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια

Μοτοσυκλέτες
(Α1 Κατηγορία)

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχετε ΑΜ, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 Πρακτικά (Moto)
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι 11kw (max 125 κ.ε.), max 0,1 kw/kg και Τρίκυκλα max 15kw
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια

Μοτοσυκλέτες
(Α2 Κατηγορία)

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχετε ΑΜ ή Α1, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 Πρακτικά (Moto)
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι 35kw (μέχρι 400 κ.ε.), max 0,2 kw/kg (που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσυκλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλασίου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσυκλέτας)
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια

Μοτοσυκλέτες & μηχανοκίνητα τρίκυκλα
min 15kw (A Κατηγορία)

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχετε ΑΜ, Α1 ή Α2, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 Πρακτικά (Moto)
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Συμπληρωμένο το 24ο έτος ηλικίας και ισχύει για 15 χρόνια
 • Αν είστε κάτοχος Α2 επί 2 χρόνια η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη
 • Για τρίκυκλα άνω των 15kw το όριο ηλικίας είναι τα 22 έτη.

Δικαιολογητικά

Για αρχική έκδοση διπλώματος, χρειάζονται τα παρακάτω:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών

Για επέκταση από κατηγορία Β σε κατηγορία A (μηχανή), χρειάζονται τα παρακάτω:

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
 • Παράβολα (3) * για τα οποία θα ενημερωθείτε από τη σχολή μας

Άλλες κατηγορίες διπλωμάτων

Κατηγορία Β – Αυτοκίνητο

Κατηγορία Γ/ΓΕ – Φορτηγό/Νταλίκα

Κατηγορία Δ – Λεωφορείο