Κατηγορία Β – Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Προϋποθέσεις

 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια
 • Max 3.500 kg – έως 8 επιβάτες + 1 οδηγός
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 kg και ο συνδυασμός max 4250 kg (Ρυμούλκηση συνδυασμού άνω των 3.500 kg επιτρέπεται για οδηγούς που πέτυχαν στην αντίστοιχη δοκιμασία και φέρουν κωδικό 96)

Εκπαίδευση

 • 25 Πρακτικά μαθήματα
 • 21 Θεωρητικά μαθήματα

* Αν υπάρχει δίπλωμα μηχανής (ΑΜ, Α1, Α2, Α) απαιτούνται 18 Πρακτικά μαθήματα & 6 Θεωρητικά μαθήματα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή “Σήματα” στο κινητό σας τηλέφωνο και να κάνετε τα τεστ για το δίπλωμα οδήγησης, επιλέγοντας από την λίστα την κατηγορία Αυτοκίνητο.

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για έκδοση διπλώματος Ι.Χ. για πρώτη φορά:

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (6 αν πρόκειται για δίπλωμα κατηγορίας Α+Β μαζί)
 • ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών

Για επέκταση από κατηγορία Β σε κατηγορία A (μηχανή), χρειάζονται τα παρακάτω:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών

Άλλες κατηγορίες διπλωμάτων

Κατηγορία Α – Μηχανή

Κατηγορία Γ/ΓΕ – Φορτηγό/Νταλίκα

Κατηγορία Δ – Λεωφορείο