Κατηγορία Δ – Δίπλωμα Λεωφορείου

Προϋποθέσεις & Εκπαίδευση ανά κατηγορία διπλώματος

Δ1

 • Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Max αριθμός 16 επιβατών + 1 οδηγός, μέγιστο μήκος 8 m
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 kg
 • Ισχύει για 5 χρόνια

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων

 • 15 Πρακτικά
 • 15 Θεωρητικά
 • Αν υπάρχει δίπλωμα Γ1 απαιτούνται 6 Πρακτικά και 6 Θεωρητικά μαθήματα

Δ1Ε

 • Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Δ1 κατηγορίας
 • Έλκον Δ1 + ρυμουλκούμενο min 750 kg
 • Ισχύει για 5 χρόνια

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων

 • 8 Πρακτικά

ΔΕ

 • Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Δ κατηγορίας
 • Έλκον Δ + ρυμουλκούμενο min 750 kg
 • Ισχύει για 5 χρόνια

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων

 • 8 Πρακτικά

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή “Σήματα” στο κινητό σας τηλέφωνο και να κάνετε τα τεστ για το δίπλωμα οδήγησης, επιλέγοντας από την λίστα την κατηγορία Λεωφορείο.

Δικαιολογητικά

Για αρχική έκδοση διπλώματος, χρειάζονται τα παρακάτω:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών
 • Για τα απαραίτητα παράβολα θα ενημερωθείτε από τη σχολή μας

Άλλες κατηγορίες διπλωμάτων

Κατηγορία Α – Μηχανή

Κατηγορία Β – Αυτοκίνητο

Κατηγορία Γ/ΓΕ – Φορτηγό/Νταλίκα