Υπηρεσίες που προσφέρουμε

 • Διπλώματα όλων των Κατηγοριών (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Γ1, Γ, ΔΕ, Δ1, Δ, ΠΕΙ, Ειδική Άδεια Ταξί)
 • Μετεκπαίδευση Οδηγών
 • Αναθεώρηση Διπλώματος
 • Αντίγραφο Διπλώματος λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς
 • Μετατροπή Διπλώματος σε νέου τύπου
 • ΚΤΕΟ

Ανανέωση Διπλώματος

Ερασιτεχνικό δίπλωμα

Αναθεώρηση για πρώτη φορά γίνεται μετά τα 65 έτη και κάθε 3 χρόνια μέχρι 80 ετών. Από τα 80 έτη και μετά πραγματοποιείται κάθε 1-2 έτη.

Απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και Νευρολόγο.

Ερασιτεχνικό δίπλωμα (από το 2013 και μετά)

Για τα καινούργια διπλώματα από το 2013 και μετά η αναθεώρηση γίνεται κάθε 15 χρόνια, μέχρι και την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας και κατόπιν κάθε 3 χρόνια μέχρι και την συμπλήρωση των 80 ετών. Από τα 80 έτη και μετά πραγματοποιείται κάθε 1-2 έτη.

Απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και Νευρολόγο.

Επαγγελματικό δίπλωμα

Για τα επαγγελματικά διπλώματα μέχρι και την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας η αναθεώρηση γίνεται κάθε 5 χρόνια. Από το 65ο έτος και μέχρι την συμπλήρωση των 80 ετών πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια.

Απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και Νευρολόγο.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Λεωφορείων – Φορτηγών (Π.Ε.Ι.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα.

 • Θεωρητική εξέταση: 60 Ερωτήσεις (Τουλάχιστον 36 σωστές) – 12 Θέματα (Ανάπτυξη σε 2 από αυτά)
 • Πρακτική εξέταση: 90′ επί της κυκλοφορίας και 30′ θεωρητικής εξέτασης επί του οχήματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εάν είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος (Φορτηγού ή Λεωφορείου) και θέλετε να αποκτήσετε Π.Ε.Ι., διαβάστε παρακάτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος (Επικυρωμένη)
 • Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών
 • Όσοι έχουν δίπλωμα Γ κατηγορίας μέχρι 10/09/2008 υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 35 ώρες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ χωρίς εξετάσεις.
 • Οι κάτοχοι διπλώματος Δ κατηγορίας μέχρι 10/09/2009 υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 35 ώρες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (μέχρι 09/03/2014).